Hier vind je beknopte verslagen van de bestuursvergaderingen en de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen en van het Breed Overleg tussen bestuur en commissies/doelgroepen.

2001 - 2020 TTV ODT