Bestuur en commissies

 

Bestuur

 

Dick Krabbendam, voorzitter

06 - 20383634

voorzitter@ttv-odt.nl

Frits Knobel, secretaris

0165 - 553124

secretaris@ttv-odt.nl

Marcel van Dorst, penningmeester

06 - 25064394

penningmeester@ttv-odt.nl

 

Wouter van Eekelen, lid

06 - 27539666

wouter123@hotmail.com

Wouter de Heide, lid

06 - 21983875

wouterdeheide@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat

Wouter de Heide

06 - 21983875

jeugd: jeugdcompetitie@ttv-odt.nl

senioren: seniorencompetitie@ttv-odt.nl

Accommodatiecommissie

Edwin van Dorst

e.vandorst@ziggo.nl

Frans van de Wijngaard

fah.wijngaard@kpnmail.nl

Barcommissie

Ronny Matthijssen

ronnymatthijssen@gmail.com

 

Antoine Steendijk

antoinesteendijk@kpnmail.nl

Jeugdcommissie

In de jeugdcommissie zitten het jeugdlid Ties Keijzer en verder ook Dion Meesters (seniorlid), Hans Keijzer (de vader van Ties). De commissie organiseert het jaarlijkse het jeugduitje en bij verschillende andere jeugdactiviteiten van ODT door deze mee te organiseren of mee te helpen.
Bij de commissie kunnen de (jeugd)leden van ODT ook hun ideeën laten horen voor nieuwe jeugdactiviteiten.Heb je een idee of lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van de commissie, laat het dan aan de commissieleden of via de ideeënbus weten.

 

Hans Keijzer

06 - 25454174

pjkeijzer@ziggo.nl

 

Ties Keijzer

ties21@ziggo.nl

Dion Meesters

06 - 51076422

dionmeesters@hotmail.com

Kascommissie

Rob Broumels

Roy Hoekstra

Nico Schuit

Sponsorzaken

Wouter van Eekelen

06 - 27539666

sponsoring@ttv-odt.nl

 

Technische commissie

Jeroen Christianen

06 - 41733964

jeroenchristianen@hotmail.com

Wouter de Heide

06 - 21983875

wouterdeheide@hotmail.com

 

Website en PR

Joost Schoenmakers

0165 - 561261

joost@jschoenmakers.nl

vacature

2001 - 2019 TTV ODT